Stoppen met ICS bij COPD

ICS staat voor inhalatiecorticosteroïden. Heb jij COPD en gebruik je een of meerdere puffers (inhalatiemedicatie)? Bekijk dan de uitleg en adviezen hieronder over stoppen met ICS bij COPD.

Uitleg ICS bij COPD

Meestal gebruiken patiënten met COPD één of meerdere puffers. Voorheen kregen bijna alle longpatiënten puffers voorgeschreven die de ontsteking in de longen verminderen (inhalatiecorticosteroïden oftewel ICS). Deze puffers worden ook voorgeschreven als je regelmatig longaanvallen (exacerbaties) hebt. Longaanvallen zijn periodes waarin klachten ineens erg toenemen, zoals bijvoorbeeld bij een luchtweginfectie of longontsteking.

Het is goed om regelmatig te kijken of deze ICS nog goed werken en of je ze moet blijven gebruiken. Het kan namelijk zijn dat je door deze puffers infecties krijgt in je mond, keel, bovenste luchtwegen of zelfs een toename van longontstekingen. Ook kunnen de klachten die passen bij COPD door langdurig gebruik van ICS juist erger worden. We vinden het belangrijk dat je medicijnen gebruikt die echt helpen en niet juist méér problemen geven. Bij de meeste patiënten met COPD is het daarom zinvol om deze puffer af te bouwen onder begeleiding van de praktijkondersteuner (POH-S). Het kan zijn dat je deze puffer hebt gekregen omdat je óók astma hebt; dan adviseren we je om niet af te bouwen.

Wat kan je verwachten als je gaat stoppen met ICS?

Een afbouwperiode duurt ongeveer 12 weken. Bij de meeste patiënten met COPD gaat het afbouwen van de ICS zonder problemen. Soms duurt het echter even voor je aan het afbouwen gewend bent. Het kan daardoor gebeuren dat je kort na het starten met afbouwen méér klachten krijgt, die later gelukkig weer weggaan. Om je zo min mogelijk last te laten hebben in de afbouwperiode, wordt er vaak een extra luchtwegverwijder voorgeschreven. Dit is een puffer die de longen wijder maakt. Hier bestaan verschillende soorten van. Een heel klein deel van de patiënten met COPD die stoppen met ICS krijgt last van extra luchtweginfecties. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. In dat geval is het verstandig om de ICS weer te gaan gebruiken!

Hoe nu verder?

Als je COPD hebt, adviseert de huisarts je om twee keer per jaar op controle te komen en eventueel dan ook een longfunctietest te laten doen. De POH-S bespreekt het afbouwen van de ICS met je tijdens de eerstvolgende afspraak. Heb je nog geen afspraak staan? Laat deze dan plannen door de doktersassistente.

Belangrijke vragen bij het eerste gesprek met de POH-S

  • Heb je een diagnose astma?
  • Was er in het afgelopen jaar sprake van 2 of meer longaanvallen (exacerbaties)?
  • Was er in het afgelopen jaar sprake van 1 of meer longaanvallen die tot een ziekenhuisopname leidde(n)?

Als je één of meer vragen met “ja” hebt beantwoord, gaan we door met de longmedicijnen zoals je die nu gebruikt (inclusief de ICS).

Als je alle vragen met “nee” hebt beantwoord, bespreken we hoe en wanneer je de ICS kan stoppen.

Andere gespreksonderwerpen met de POH-S

  • We bespreken je klachten (hoesten/slijm/kortademigheid).
  • We doen een ziektelastmeting.
  • We nemen je inhalatietechniek door.
  • We bespreken je therapietrouw.
  • Als je rookt, adviseren en begeleiden we je bij het stoppen met roken.
Sylvana Hazenveld

Geschreven door Sylvana – huisarts bij Fonkelzorg

Ik hoop dat deze voorlichtingsbrief over stoppen met ICS bij COPD jou meer duidelijkheid heeft gegeven. Ben je op zoek naar een huisarts? Dan kun je je inschrijven bij een van onze praktijken. Je bent van harte welkom!