Longfunctietest (spirometrie)

Met een longfunctietest wordt onderzoek gedaan naar COPD en astma. Om te kijken of je kampt met een van deze aandoeningen, is een longfoto niet voldoende en is een longfunctietest noodzakelijk. Hier lees je meer uitleg en adviezen over een longfunctietest.

Wat meten we met een longfunctietest?

 • Hoeveel lucht je maximaal kunt uitademen na rustig diep inademen. Dit zegt iets over de inhoud van je longen.
 • Hoeveel lucht je in 1 seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van je luchtwegen.
 • Of je COPD of astma hebt.
 • Hoe erg de longafwijking is.
 • Welke medicijnen bij jou waarschijnlijk werken.

Voorbereiding

 • Krijgt je voor de eerste keer een longfunctietest? Dan is het belangrijk dat je vóór het onderzoek geen medicijnen gebruikt die de luchtwegen verwijden (puffers).
 • Gebruik je gewoonlijk een langwerkende luchtwegverwijder? Dan moet je indien mogelijk 12 tot 48 uur vóór het onderzoek hiermee stoppen. Deze informatie krijg je bij het maken van de afspraak.
 • Gebruik je een kortwerkende luchtwegverwijder? Dan moet je hier 4 uur van tevoren mee stoppen.
 • Wanneer je longfunctie eenmaal goed is getest, is het bij een volgende longfunctietest meestal niet meer nodig om vooraf met de medicijnen te stoppen.
 • Het advies is om minimaal 4 uur voor het onderzoek niet te roken.

Hoe gaat de longfunctietest in zijn werk?

 • Je krijgt een klem op je neus.
 • Je gaat rechtop zitten en sluit je tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. Je kunt hier gewoon door ademen.
 • De praktijkondersteuner vraagt je om diep in te ademen en dan zo hard en zo lang / veel mogelijk uit te blazen.
 • Deze metingen worden minstens 3 keer gedaan om een betrouwbaar resultaat te krijgen.
 • Daarna krijg je eventueel een medicijn (een luchtwegverwijder) om in te ademen. Zodra het middel is ingewerkt (dit duurt ongeveer 15 minuten), doe je de test nog een keer om de werking op je longfunctie te meten.
Sylvana Hazenveld

Geschreven door Sylvana – huisarts bij Fonkelzorg

Ik hoop dat deze voorlichtingsbrief over een longfunctietest jou meer duidelijkheid heeft gegeven. Ben je op zoek naar een huisarts? Dan kun je je inschrijven bij een van onze praktijken. Je bent van harte welkom!