Fonkelzorg: Huisartsen ontzorgen

Fonkelzorg

De huisartsenzorg staat onder druk, door de verschuiving van de tweede naar de eerste lijn alsmede door de aandacht voor preventieve zorg komen er steeds meer zorgtaken op de huisarts af. Daarnaast dwingen wet- en regelgeving steeds meer professionalisering af van niet zorg-gerelateerde taken zoals ICT, ontsluiten van zorgdata, privacyrichtlijnen etc.

Tegelijkertijd is er sprake van een personeelstekort in de zorg, de huisartsen van nu gaan mee in de wensen van de huidige tijd waarbij er een betere balans is tussen werk en privéleven. Daarnaast is er ook een tekort aan ondersteunend personeel zoals assistentes en praktijkondersteuners.

De grote mate van veranderingen die op de huisartsenzorg af komen, de verhoogde werkdruk en aandacht voor niet-zorg gerelateerde taken maken dat het animo voor praktijkhouderschap vermindert. Er is een vraag naar zelfstandigheid, maar in een nieuwe context waarbij praktijkhouderschap naar de achtergrond verdwijnt en andere constructies de voorkeur gaan genieten.

Goede zorg

Samen voor goede zorg

Praktijkleider

Huisarts kan zich weer richten op het belangrijkste onderdeel van het vak: de patiëntenzorg.

Backoffice

Typische backoffice taken kunnen we centraliseren en professioneler uitvoeren

Onze visie op huisartsenzorg

De visie van Fonkelzorg is om het praktijkhouderschap anders invulling te geven. Met een aantal praktijken onder één vlag is schaalvoordeel te realiseren, de backoffice wordt centraal uitgevoerd met de nieuwste technieken en voldoet aan de laatste normen, recruitment van personeel kan professioneel worden aangepakt, capaciteitsproblemen kunnen worden opgelost door een bredere pool van zorgverleners en ondersteunend personeel, best practices kunnen tussen praktijken worden gedeeld en wellicht het allerbelangrijkste: de huisarts kan zich weer richten op de patiëntenzorg.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer