Griepprik en pneumokokkenvaccinatie 2020

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse griepprik en pneumokokkenvaccinatie. Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de pneukokkenvaccinatie? Dan kunt u tegelijkertijd ook de griepprik krijgen.

Donderdag 1 oktober 2020

 • Tussen 15.00 – 16.00: achternaam beginnend met een ABCDEFGH
 • Tussen 16.00 – 17.00: achternaam beginnend met een IJKLMNOPQ
 • Tussen 17.00 – 18.00: achternaam beginnend met een RSTUVWXYZ

Dinsdag 6 oktober 2020

 • Tussen 15.00 – 16.00: achternaam beginnend met een GHIJK
 • Tussen 16.00 – 17.00: achternaam beginnend met een LMNO
 • Tussen 17.00 – 18.00: achternaam beginnend met een PQRS

Donderdag 8 oktober 2020

 • Tussen 15.00 – 16.00: achternaam beginnend met een ABCD
 • Tussen 16.00 – 17.00: achternaam beginnend met een EFTU
 • Tussen 17.00 – 18.00: achternaam beginnend met een VWXYZ

Wat is griep?

Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden, dit noemen we de seizoensgriep. Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn die steeds veranderen, kan iemand telkens opnieuw griep krijgen.

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Veel voorkomende klachten van echte griep zijn verkoudheid, hoesten en koorts.

Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij mensen veroorzaken: influenzavirus type A en B. Griepsymptomen kunnen ook veroorzaakt worden door andere ziekteverwekkers, zoals het RS respiratoir syncytieel -virus of verkoudheidsvirussen.

De garantie op griep voorkomen is er niet, maar er zijn wel een aantal dingen waar u rekening mee kunt houden. Lees meer over griep voorkomen op de website van thuisarts.nl.

Voor wie is de griepprik?

De griepprik is gratis voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen. Deze mensen ontvangen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Een griepprik is niet verplicht. U kiest er zelf voor om wel of niet van het aanbod gebruik te maken.

Wat is pneumokok?

Een pneumokok is een bacterie en er zijn meer dan negentig verschillende typen pneumokokken. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn, hierdoor kan de bacterie snel overgedragen worden. De bacterie zit dan in de neusholte. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Vooral jonge kinderen, mensen vanaf 60 jaar en mensen met een minder goed afweersysteem kunnen (ernstig) ziek worden door pneumokokken. Vaccinatie is de beste manier om pneumokokkenziekte te voorkomen.

Voor wie is de pneumokokkenvaccinatie?

Op leeftijd

Pneumokokken zijn bacteriën waar u erg ziek van kunt worden. Binnenkort krijgt iedereen die geboren is tussen 1941 en 1947 een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Dat zijn dus mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar worden of zijn geworden. Meer informatie vindt u op de website van het RIVM over pneumokokkenprik ouderen najaar 2020.

Medische indicatie

Naast mensen op leeftijd, krijgen ook mensen met een medische indicatie een pneumokokkenvaccinatie, ongeacht hun leeftijd. Dit gebeurt in overleg met de medisch specialist of huisarts. Ook mensen die het coronavirus hebben gehad en daardoor longschade hebben opgelopen, behoren voorlopig tot de medische risicogroep.

Kinderen

Baby’s tot 11 maanden krijgen een vaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma. De pneumokokkenvaccinatie voor kinderen beschermt tegen 10 typen pneumokokken.

Eigen initiatief

Valt u buiten de doelgroepen en wilt u zich toch laten vaccineren? Overleg dan met uw huisarts of dat mogelijk is. Let op: hier zijn wel kosten aan verbonden.

Denkt u er over na om de pneumokokkenvaccinatie te halen? Dan vindt u op de website van thuisarts.nl meer informatie over het halen van een prik tegen pneumokokken.

Extra informatie m.b.t. het coronavirus

Uw huisarts neemt maatregelen tegen het coronavirus. Het is daarom veilig om naar de praktijk te komen. U kunt meehelpen:

 • Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en draag een mondkapje.
 • Neem de uitnodiging die bij u is bezorgd mee naar de praktijk.
 • U krijgt de griepprik in uw bovenarm. Draag daarom kleren waarbij u gemakkelijk uw bovenarm bloot kunt maken.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.