Praktijkleider

Praktijkleider

Als huisarts wil je bezig zijn met het leveren van goede medische zorg aan je eigen patiënten.  Je wil je patiënten helpen om gezondheidsvragen te beantwoorden en te behandelen, maar ook preventieve zorg te leveren. Daarnaast wil je een eigen vaste patiëntenpopulatie hebben waar je een band mee opbouwt, de families leert kennen, je patiënten beter kunt inschatten en daardoor betere zorg kan leveren.

Om dit te realiseren is een goede organisatie nodig, duidelijke afspraken met het personeel en naar patiënten toe, en goed geregelde ketenzorgprogramma’s. Je wilt zelf afspraken maken met het ondersteunend personeel hoe bepaalde taken met betrekking tot de dagelijkse medische zorg georganiseerd zijn. Daarnaast wil je zelf kunnen bepalen hoe je dag eruit ziet, hoe je agenda is ingedeeld, afspraken maken over overlegjes en post enz. Dit alles met maar één doel voor ogen, goede medische zorg leveren aan jouw patiënten.

Om deze goede zorg te kunnen leveren blijft er weinig tijd over voor andere dingen die evengoed belangrijk zijn in een goed lopende praktijk. Je wilt dat de computers en printers gewoon hun werk doen en niet uitvallen, dat er goede contracten worden afgesloten met het personeel zonder je daar zorgen over te hoeven maken, dat er een goede financiële administratie is, dat er contracten worden afgesloten met de verzekeraars, dat de praktijk voldoet aan de AVG en ga zo maar door. Kortom een hoop andere taken die echter veel tijd kunnen opslokken en waardoor er minder aandacht overblijft voor dat waar we als huisarts voor staan, goede medische zorg.

Onze visie is om huisartsen dat te laten doen wat ze leuk vinden, hun eigen patiënten goede zorg te leveren en de dagelijkse praktijk runnen. Echter zonder de sores van alles wat onder de back-office valt. Dit word je uit handen genomen, zodat je de tijd in directe patiëntenzorg kan stoppen en ontzorgt wordt op de rest.
Daarnaast willen we dat huisartsen zich ontwikkelen op dat waar hun interesse ligt, waar ze goed in zijn. Daarmee willen we expertisegroepen creëren, waarbij huisartsen hun ervaringen en kennis kunnen delen met andere praktijken, waardoor de kwaliteit van zorg nog beter wordt en huisartsen kunnen groeien en uitblinken in dat wat ze echt leuk vinden.

Mocht deze visie je aanspreken en je interesse hebben om met ons te komen werken, dan kun je contact met ons opnemen via het contact formulier.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer