NHG praktijkaccreditering voor Fonkelzorg Den Bosch

Fonkelzorg Den Bosch heeft het kwaliteitskeurmerk voor verantwoorde huisartsenzorg toegekend gekregen van de NPA. Voor de huisartsenpraktijken in Nederland bestaat er een kwaliteitskeurmerk, dat toetst of de praktijk voldoet aan alle vastgestelde landelijke normen. Hiervoor moeten alle onderdelen van de praktijk op orde en goedgekeurd zijn, zoals bijvoorbeeld de voorraadvoorziening, het personeelsbeleid, de richtlijnen voor apparatuur en de protocollen voor de zorgverleners. Daarnaast moet voldaan worden aan de wettelijke richtlijnen, zoals de privacywetgeving en de veiligheid van online inzage in je dossier via het zorgportaal. Buiten alle zorg die we verlenen in de spreekkamers, zijn we dus ook druk met het regelen van alle voorwaarden die deze zorg mogelijk maken.

Wij zijn trots dat wij de certificering gehaald hebben. Als praktijk blijven we doorgaan met verbeteren en moderniseren, waardoor je als patiënt of mantelzorger steeds betere zorg krijgt. We blijven je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.