Griepprik en pneumokokkenvaccinatie 2021

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse griepprik en pneumokokkenvaccinatie. Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de pneukokkenvaccinatie? Dan kunt u tegelijkertijd ook de griepprik krijgen.

Wat is griep?

Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden, dit noemen we de seizoensgriep. Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn die steeds veranderen, kan iemand telkens opnieuw griep krijgen.

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Veel voorkomende klachten van echte griep zijn verkoudheid, hoesten en koorts.

Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij mensen veroorzaken: influenzavirus type A en B. Griepsymptomen kunnen ook veroorzaakt worden door andere ziekteverwekkers, zoals het RS respiratoir syncytieel -virus of verkoudheidsvirussen.

De garantie op griep voorkomen is er niet, maar er zijn wel een aantal dingen waar u rekening mee kunt houden. Lees meer over griep voorkomen via Thuisarts.

Voor wie is de griepprik?

De griepprik is gratis voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen. Deze mensen ontvangen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Een griepprik is niet verplicht. U kiest er zelf voor om wel of niet van het aanbod gebruik te maken.

De gezondheidsraad heeft geadviseerd om de groep die in aanmerking komt voor een griepvaccinatie uit te breiden. Deze nieuwe doelgroepen worden dit jaar nog niet per post uitgenodigd. Als je hiervoor in aanmerking komt kun je dit zelf melden bij de huisarts. Het RIVM zal in de media meer informatie geven over deze doelgroepen.

Wat is pneumokok?

Een pneumokok is een bacterie. Er zijn meer dan negentig verschillende typen pneumokokken. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn, hierdoor kan de bacterie snel overgedragen worden. De bacterie zit dan in de neusholte. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Vooral jonge kinderen, mensen vanaf 60 jaar en mensen met een minder goed afweersysteem kunnen (ernstig) ziek worden door pneumokokken. Vaccinatie is de beste manier om pneumokokkenziekte te voorkomen.

Voor wie is de pneumokokkenvaccinatie?

Pneumokokken zijn bacteriën waar u erg ziek van kunt worden.

Pneumokokkenvaccinatie
In 2021 krijgen alle 69 tot en met 73 jarigen (geboren 1-1-1948 t/m 31-12-1952) een uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie.

In het campagnejaar 2021-2022 worden de 69 t/m 73 jarigen gevaccineerd (1-1-1948 tot en met 31-12-1952)

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM over pneumokokkenprik ouderen najaar 2020.

Extra informatie m.b.t. het coronavirus

Uw huisarts neemt maatregelen tegen het coronavirus. Het is daarom veilig om naar de praktijk te komen. U kunt meehelpen:

  • Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen en draag een mondkapje.
  • Neem de uitnodiging die bij u is bezorgd mee naar de praktijk.
  • U krijgt de griepprik in uw bovenarm. Draag daarom kleren waarbij u gemakkelijk uw bovenarm bloot kunt maken.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met een van onze locaties op.