CIZ  (Centrum Indicatiestelling Zorg)

CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een organisatie die onderzoekt of u in aanmerking komt voor een indicatie voor langdurige zorg.

Een indicatie kan nodig zijn wanneer u niet meer thuis kunt wonen en opgenomen moet worden in een verpleeghuis. Of als u naar een verzorgingshuis gaat of gehandicaptenzorg krijgt.

Wat is een indicatie?

U kunt dit zien als een soort ‘zakje met geld’ die u moet besteden aan zorg. Als u van het CIZ dit geld krijgt toegewezen, gaat u, zo nodig, met het zorgkantoor in overleg om te bepalen hoe u dit geld wilt gaan gebruiken;

 • Voor opname in een verpleeghuis?
 • Voor volledige zorg thuis?
 • Dagbesteding, thuiszorg en opname indien nodig?

Wanneer aanvragen?

Een indicatie kunt u aanvragen als u 24 uur per dag (intensieve) zorg nodig heeft of veel ongeplande zorgmomenten heeft die door de thuiszorg niet op te vangen zijn. U kunt een indicatie ook aanvragen wanneer u permanente toezicht nodig heeft, wat thuis niet haalbaar is.

scheenbeenklachten

Wie vraagt het aan?

U zelf, familie of andere mensen kunnen de aanvraag doen. Als u zelf niet in staat bent de aanvraag te doen, dan kan dit bijvoorbeeld door uw familie gedaan worden. U moet dan een machtigingsformulier ondertekenen, zodat u toestemming geeft dat anderen voor u de aanvraag doen. Dit formulier moet dan bij de aanvraag worden toegevoegd.

Hoe aan te vragen?

Een aanvraag bij het CIZ kunt u zelf doen;

 • Digitaal via: ciz.nl
 • Ga naar het kopje ‘aanvraag doen’.
 • Kies; ‘ik ben een cliënt’.
 • Kies; ‘ga direct naar alle aanvraagformulieren’.
 • Kies voor ‘direct online aanvragen’ of het formulier downloaden en printen.
 • Vul het geprinte formulier volledig in en onderteken het.
 • Vraag bij de huisartsenpraktijk uw medische gegevens op en stuur deze mee.
 • Het postadres vindt u op het aanvraagformulier.
 • De aanvraag per post versturen.

Na de aanvraag

 • Als het CIZ uw aanvraag in goede orde heeft ontvangen, kan zij vragen om meer gegevens om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw situatie. Het kan ook zijn dat ze de huisartsenpraktijk bellen voor meer informatie.
 • Vervolgens zal er een huisbezoek plaatsvinden om de aanvraag te bespreken. Als alles duidelijk is, zal de CIZ-medewerker zeer spoedig laten weten of u recht heeft op een indicatie.

Hoelang duurt de aanvraag?

Hoelang het duurt voordat de aanvraag in behandeling is genomen en er een besluit wordt genomen, hangt af van de drukte bij het CIZ. De aanvraagt duurt meestal een aantal weken.

Contactgegevens CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg;

 • Telefoonnummer; 088 – 789 10 00
 • Faxnummer; 088 – 789 10 11
 • E-mailadres; info@ciz.nl
 • Openingstijden; maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Ouderenzorg

De ouderenzorg ziet er een heel stuk anders uit dan een aantal jaar geleden. Tegenwoordig wonen mensen steeds langer thuis, ook als er lichamelijk of geestelijk ongemakken beginnen te komen. Zo woont driekwart (!!) van de 85 tot 89 jarige bejaarden nog zelfstandig!

Ouderen in Uden

Het aantal ouderen tussen de 85 en 89 jaar in Uden stond in 2019 volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) op 665.

Ons streven

Huisartsen Uden streeft ernaar dat (kwetsbare) ouderen zolang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen wonen mits de veiligheid dit toelaat. Want, veiligheid boven alles. Bij ons staat de patiënt centraal, wij zullen dus altijd luisteren en kijken waar we u mee kunnen helpen. Dit doel proberen we na te leven door preventief te handelen. Daarom komt de praktijkondersteuner ouderenzorg of verpleegkundige graag eens bij u langs om kennis te maken en te kijken waar wij u eventueel in kunnen ondersteunen. U hoeft het namelijk niet alleen te doen.

Hulpvraag signaleren

Als wij een hulpvraag signaleren, voor nu of in de toekomst, op bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch en of sociaal vlak, kunnen wij in overleg met u de beste zorg leveren. Denk hierbij aan geheugenstoornissen, gedragsproblemen, eenzaamheid, depressie, vallen en mobiliteitsproblemen etc. Wij kunnen bijvoorbeeld kijken met u naar een alarmsysteem, zodat hulp snel ter plaatse is. Daarbij kijken we ook samen naar welk alarmsysteem het beste bij u past.

Korte lijntjes

Wij hebben korte lijntjes met uw huisarts en hebben regelmatig contact met bijvoorbeeld de specialist ouderenzorggeneeskundige, wijkverpleegkundige, apotheker, diëtiste, fysiotherapeut, casemanager dementie, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Ons Welzijn en het CIZ.

CIZ

CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dit is een organisatie die onderzoekt of u in aanmerking komt voor een indicatie voor langdurige zorg. Een indicatie kan nodig zijn wanneer u niet meer thuis kunt wonen en opgenomen moet worden in een verpleeghuis. Of als u naar een verzorgingshuis gaat of gehandicaptenzorg krijgt.

Vragen? Wij helpen!

Heeft u na het lezen van dit artikel over ouderenzorg vragen? Gaat het om uzelf of om een van uw naaste? U kunt altijd de huisartsenpraktijk bellen. Mocht u behoefte hebben dat de praktijkondersteuner of verpleegkundig specialist een keer langs komt aan huis, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Sylvana Hazenveld

Geschreven door Sylvana – huisarts bij Fonkelzorg

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel wijzer bent geworden over CIZ. Ben je op zoek naar een huisarts? Dan kun je je inschrijven bij een van onze praktijken. Je bent van harte welkom!