Praktijkhouder

Praktijkhouder

De werkdruk als praktijkhouder is hoog. De patiëntenzorg is uiteindelijk het belangrijkste onderdeel van het huisartsen vak en vraagt veel aandacht. Stabiele patiënten uit de ketenzorg worden sneller terugverwezen en er komen steeds meer gecompliceerde zorgvragen vanuit het ziekenhuis op het bordje van de huisarts terecht. De verantwoordelijkheid voor de ANW diensten wordt in eerste instantie bij de praktijkhouders gelegd en de combinatie met de dag praktijk wordt een grotere belasting.

Daarnaast eisen alle niet zorg gerelateerde taken steeds meer tijd op, er moet nagedacht worden over de AvG privacy richtlijn, de ICT moet voldoen aan de NEN7510 norm, de Open & MedMij programma’s ontsluiten patiënten data, de regio prestaties gaan vaak over praktijkmanagement & accreditatie. De financiële administratie wordt complexer en fiscale wet & regelgeving verandert in een hoger tempo. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de CAO 2019 brengen veranderingen met zich mee wat betreft personeelszaken.

De nieuwe generatie huisartsen zien deze ontwikkelingen ook en het animo voor praktijkhouderschap neemt af. De passie voor het vak is er niet minder om, maar duidelijker toegespitst op waar het uiteindelijk om draait: de patiënt. De herijkte kernwaarden van het LHV drukken dit ook goed uit, van ‘generalistisch’ naar ‘medisch generalistisch’.

Fonkelzorg gelooft dat de huidige tijd vraagt om een andere organisatie van de sector. Niet zorg-gerelateerde taken kunnen professioneler worden uitgevoerd als we ze centraliseren, expertisegroepen krijgen dan de tijd om dieper op zorgvragen in te gaan en die kennis met andere huisartsen te delen en met een serieuze aanpak van het personeelsbeleid door onder andere werving & selectie, taakdifferentiatie en het zelf scholen van medewerkers worden personeelstekorten opgelost.

Met een aantal praktijken onder één vlag kan dit gerealiseerd worden zodat de huisarts zich weer kan richten op het belangrijkste onderdeel van het vak: de patiëntenzorg.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer