Strategisch HRM

Strategisch HRM

Voor iedereen die in de huisartsenzorg werkt is het duidelijk dat er een personeelstekort is. Dit speelt bij alle beroepen, van huisartsen en praktijkondersteuners tot doktersassistenten. Het personeelstekort ligt onder de aandacht binnen verschillende groepen van de huisartsenzorg, bij zorggroepen, de LHV, maar ook bij de politiek. Een makkelijke oplossing lijkt er niet te bestaan.

Wel zijn er naar ons idee meerdere manieren om dit probleem aan te pakken. Eén daarvan is taakdifferentiatie. Iedereen in de huisartsenpraktijk is opgeleid om medische zorg te leveren, er zijn op dit moment al duidelijke taken verdeeld tussen de doktersassistenten en de huisartsen, zo kunnen doktersassistentes uitstrijkjes maken, oren uitspuiten, bloeddruk metingen doen enz, wat maakt dat de huisarts meer tijd heeft om andere zorgvragen te beantwoorden. Daarnaast zie je steeds meer andere beroepsgroepen in de huisartsenpraktijk komen. Zo werken bijna alle praktijken tegenwoordig met praktijkondersteuners en in verschillende regio’s worden er nu physician assistants of verpleegkundig specialisten ingezet. Zij kunnen goede medische zorg leveren binnen vast gestelde grenzen, ze geven continuïteit voor de patiënten en kunnen nauw samen werken met de huisarts. Door deze taakdifferentiatie is het mogelijk om goede zorg te blijven leveren voor de patiënten, zonder dat er direct een beroep op de huisarts gedaan moet worden.

Daarnaast is het van belang dat de huidige praktijken personeel opleiden. Zo bieden we stageplekken aan voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en verpleegkundige specialisten. In de toekomst willen we dit uitbreiden met physician assistants en huisartsen. Door mensen op te leiden komt er weer nieuw personeel op de markt, waardoor we met zijn allen kunnen bijdragen aan continuïteit van de huisartsenzorg.

Bovendien zijn we bezig met andere innovatieve ideeën, de huidige werkwijzes kunnen digitaal ondersteund worden zodat zorgvragen op een andere manier worden beantwoord en er minder directe zorgvragen bij de praktijk komen, denk bijvoorbeeld aan een vlog van de huisarts of uitslagen krijgen via email of straks via het patientenportaal. Ook de inzet van niet traditionele medewerkers kan een oplossing bieden, zo kan een fysiotherapeut in dienst van de huisarts wellicht de intake doen van klachten aan het bewegingsapparaat.

Kortom, meerdere manieren om het personeelstekort aan te pakken en te zorgen dat de huisartsenzorg goede zorg blijft in Nederland.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer