Nieuwsbrief Fonkelzorg Q1 – 2021

 • Introductie
 • Actualiteiten
 • Locatienieuws
 • Medewerkers uitgelicht
 • Wist je dat…?

Introductie nieuwsbrief

Graag willen we je via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van allerlei zaken waar wij in de praktijk mee bezig zijn. Zo blijven onze patiënten goed geïnformeerd over belangrijke informatie en wetenswaardigheden. Dit keer berichten we je onder andere over ons te behalen kwaliteitskeurmerk en de rol van de physician assistant/verpleegkundig specialist binnen onze praktijk.

Actualiteiten

Kwaliteit in de huisartsenpraktijk, waar bestaat dat uit?
Recent is uit een patiëntenenquête gebleken dat jullie het vooral belangrijk vinden dat de huisartsenpraktijk goed en snel telefonisch bereikbaar is. Ook willen jullie natuurlijk op een professionele manier benaderd en behandeld worden door alle zorgverleners. Maar er is nog veel meer belangrijk! Voor de huisartsenpraktijken in Nederland bestaat een kwaliteitskeurmerk, dat toetst of de praktijk voldoet aan alle vastgestelde landelijke normen. Hiervoor moeten alle onderdelen van de praktijk op orde en goedgekeurd zijn, zoals bijvoorbeeld de voorraadvoorziening, het personeelsbeleid, de richtlijnen voor apparatuur en de protocollen voor de zorgverleners. Daarnaast moet voldaan worden aan de wettelijke richtlijnen, zoals de privacywetgeving en de veiligheid van online inzage in je dossier via het zorgportaal. Buiten alle zorg die we verlenen in de spreekkamers, zijn we dus ook druk met het regelen van alle voorwaarden die deze zorg mogelijk maken.

Wij verwachten het kwaliteitskeurmerk in juli 2021 te kunnen verkrijgen. Als praktijk blijven we ook na deze periode uiteraard steeds verbeteren en moderniseren, waardoor je als patiënt of mantelzorger steeds betere zorg krijgt. We blijven je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Locatienieuws

Wij zijn erg blij met onze nieuwe locatie in Uden op de Missiezusterslaan. Het is heel fijn om met z’n allen op dezelfde locatie in Uden te werken. Daarbij is het ook nog eens zo dat we, in deze tijd, mensen met luchtwegklachten op deze locatie buitenom kunnen laten komen, zodat er ook echt geen contact is met andere patiënten.

Maar ook in Den Bosch is er nieuws! Dit jaar komen de huisartsen van Fonkelzorg naar de wijk Orthen en vestigen we onze tweede locatie van Den Bosch in de San Salvatorkerk! We gaan een praktijkruimte ontwikkelen met vier reguliere spreekkamers, één spreekkamer voor de POH-GGZ en één behandelkamer. Daarnaast bieden we natuurlijk al het zorgaanbod aan dat we ook op onze andere locaties aanbieden, zoals urine- & bloedonderzoek. Het doel is om aan het eind van de zomer open te gaan; de precieze datum weten we nog niet.

Medewerkers uitgelicht

In onze praktijken zijn, naast huisartsen en doktersassistenten, ook physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) werkzaam. Dit zijn zorgprofessionals die na hun opleiding tot verpleegkundige of andere HBO-opgeleide zorgverlener (bijvoorbeeld fysiotherapeut) eerst werkervaring hebben opgedaan en vervolgens een 2,5-jarige medische vervolgopleiding hebben gevolgd op HBO-masterniveau. Zij mogen zelfstandig bepaalde taken van de huisarts (of specialist) overnemen. Zo houden ze bijvoorbeeld, net als de huisartsen, spreekuur voor allerlei veelvoorkomende vragen en rijden ze visite als patiënten vanwege gezondheidsproblemen niet in staat zijn de praktijk te bezoeken. Ook verrichten ze kleine ingrepen en verlenen ze zorg in spoedeisende situaties. De PA en VS werken altijd onder supervisie van een huisarts en kunnen dan ook te allen tijde met de huisarts overleggen. Ook andersom maken de huisartsen graag gebruik van de kennis en vaardigheden van de PA/VS, vanwege de uitgebreide werkervaring die zij hebben in andere deelgebieden van de geneeskunde.

Carina Joosse (PA, werkervaring: hartchirurgie / cardiologie)
Petra Maris (VS, werkervaring: intensive care, transplantatiezorg, cardiologie)
Annemieke Heutinck (VS, werkervaring: ambulanceverpleegkundige, intensive care)
Yvonne van den Heuvel (VS, werkervaring: spoedeisende hulp en huisartsenpost)

Wist je dat…?

 • Het onder andere door alle vragen rondom coronavaccinaties momenteel erg druk is aan de telefoon? We willen je daarom vragen om je aan te melden op ons patiëntenportaal, zodat je via die weg je vraag kan stellen of een afspraak kan maken.
 • Onze assistentes bij het plannen van de afspraak je klachten aan de telefoon alvast zo goed mogelijk navragen? Dit doen ze om samen met jou te kunnen bepalen wanneer en hoe we je het beste kunnen helpen.
 • Je voordat je ons belt ook kunt kijken op www.moetiknaardedokter.nl of www.thuisarts.nl voor informatie en advies?
 • We op onze website Fonkelzorg steeds meer blogs en vlogs publiceren over allerlei veelvoorkomende medische onderwerpen? We gaan je hier in de toekomst dus vaker naar verwijzen als je specifieke vragen hebt. De meest recente blogs en vlogs gaan over schouderklachten en het spiraal.
 • Wij het fijn vinden als je zo snel mogelijk veranderingen in adres- of contactgegevens aan ons doorgeeft?
 • We graag van je horen of er onderwerpen zijn die je graag zou willen terugzien op onze website/in de nieuwsbrief? Mail ze naar info@fonkelzorg.nl.