Medische verklaring

Soms wil je dat een arts iets voor je op papier zet over je gezondheid. Hier heb je een medische verklaring (doktersverklaring) voor nodig. Maar hoe je krijg je zo’n verklaring?

Wat is een medische verklaring?

Een medische of geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring met daarin een oordeel over je lichamelijke en/of psychische geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Het is een document dat door een onafhankelijke arts moet worden opgesteld. Zo’n verklaring mag dus niet door je behandelend specialist in het ziekenhuis of door je eigen huisarts opgesteld worden.

Waarvoor heb ik dit nodig?

Er zijn verschillende redenen waarom je een medische verklaring nodig zou kunnen hebben. We zetten hieronder een paar mogelijke redenen op een rijtje.

 • Aanvragen van een urgentieverklaring voor een woning
 • Deelname aan een sportevenement (bijvoorbeeld marathon) in het buitenland
 • Een gezondheidsverklaring i.v.m. COVID-19
 • Een fit-to-fly verklaring
 • Een verklaring voor onderwijs/leerlingenvervoer
 • Aanvragen van extra hulpmiddelen (bijvoorbeeld aanpassingen in je woning)
 • Indienen van een schadeclaim na een ongeluk
 • Verklaring dat je mag autorijden als je een bepaalde lichamelijke aandoening hebt
 • Verklaring dat je mag autorijden als je bepaalde medicijnen gebruikt

Hoe vraag ik dit aan?

Meestal wordt er vanuit de instantie die informatie van je nodig heeft, gevraagd om een medische verklaring. Er zijn verschillende manieren om aan deze verklaring te komen:

 • Doe navraag bij de vragende instantie of het mogelijk om zèlf een verklaring over je gezondheid in te vullen; dit kan soms in de vorm van een vragenlijst
 • Je kan een deel van je medisch dossier, waar belangrijke feiten over je gezondheid in zijn opgenomen, beschikbaar stellen aan de instantie die de informatie nodig heeft. Let wel op dat je hen alleen de informatie geeft die ècht nodig is; met de rest van jouw gezondheidsgegevens heeft een instantie niks te maken
 • Zoek contact met een onafhankelijke, deskundige (keurings)arts bij wie je niet onder behandeling bent (dit kan dus niet je eigen huisarts zijn).  Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van jouw situatie. Indien nodig wint deze arts extra informatie bij je huisarts of medisch specialist in. Je kan daarom met je eigen zorgverlener bespreken of je toestemming wil geven voor het delen van bepaalde informatie; hiervoor moet je wel een schriftelijke toestemmingsverklaring tekenen

Je kan aan de instantie die om de verklaring verzoekt, vragen of zij een onafhankelijke arts voor je kunnen regelen.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik geen medische verklaring van mijn huisarts krijgen?

Je huisarts moet zich kunnen concentreren op jouw behandeling. Het is daarom belangrijk om een goede vertrouwensrelatie met je huisarts te hebben/houden. Deze vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan als blijkt dat je huisarts een oordeel over je gezondheid moet geven wat voor jou ongunstig zou kunnen zijn. Daardoor kan er een conflict ontstaan. Via de KNMG (beroepsorganisatie voor artsen) is daarom de regel opgesteld dat zorgverleners geen verklaringen opstellen voor eigen patiënten.

Hiermee wordt ook voorkomen dat jij uit persoonlijk belang informatie voor je huisarts achterhoudt, die wel belangrijk zou kunnen zijn voor een goede behandeling.

Daarnaast is een huisarts niet altijd een expert op alle criteria die nodig zijn voor het afgeven van een juiste verklaring. Het is daarom altijd belangrijk voor jou als patiënt dat de arts die de verklaring afgeeft, goed weet wat wel en niet van belang is.

Je huisarts kan je wel helpen aan een afschrift van je medisch dossier. Hierin staan de belangrijkste feiten over je gezondheidstoestand vermeld. Je mag zelf bepalen of jij al deze informatie ook wil doorgeven aan de instantie die om een medische verklaring vraagt. Geef indien nodig alleen datgene door waar letterlijk om wordt gevraagd. Deze informatie wordt vervolgens door een onafhankelijke arts beoordeeld.

Kan mijn huisarts mijn medische informatie delen?

Artsen hebben je beloofd om alle medische informatie geheim te houden die over jou bij hen bekend is (beroepsgeheim), tenzij je zelf (schriftelijk) toestemming geeft om bepaalde informatie te delen. Als je dus een medische verklaring nodig hebt, moet jij toestemming geven om de informatie die nodig is door te geven aan de desbetreffende onafhankelijke arts of instantie zelf. Je huisarts zal nooit zonder jouw toestemming informatie delen. Bovendien gebeurt dit altijd schriftelijk, zodat jij zelf altijd kan achterhalen welke informatie gedeeld is.

Meer informatie over medische verklaringen kun je vinden op knmg.nl.

Geschreven door Oscar – webredacteur bij Fonkelzorg

Nagekeken door Felicia – Huisarts bij Fonkelzorg

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel wijzer bent geworden over medische verklaringen. Ben je op zoek naar een huisarts? Dan kun je je inschrijven bij een van onze Fonkelzorg praktijken. Registratie is snel, gemakkelijk en gratis. Je bent van harte welkom!

Lees ook onze andere artikelen.