Backoffice

Backoffice

Niet zorg-gerelateerde leggen een alsmaar groter beslag op de tijd van de huisarts. Er moet nagedacht worden over de AvG privacy richtlijn, de ICT moet voldoen aan de NEN7510 norm, de Open & MedMij programma’s ontsluiten patiënten data, de regio prestaties gaan vaak over praktijkmanagement & accreditatie. De financiële administratie wordt complexer en fiscale wet & regelgeving verandert in een hoger tempo. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de CAO 2019 brengen veranderingen met zich mee wat betreft personeelszaken.

Deze typische backoffice taken kunnen we centraliseren en professioneler uitvoeren. We creëren daarmee schaalvoordeel, hebben toegang tot expertises die voor één praktijk te kostbaar zijn en ontzorgen de zorgverleners. De backoffice taken die Fonkelzorg overneemt zijn o.a. ICT, financiën, strategische personeelszaken zoals werving & selectie en de HR-cyclus (maar niet de dagelijkse leiding van de medewerkers) en contractering met verzekeraars.

We werken samen met sterke partners die bewezen kwaliteit bieden binnen en buiten huisartsensector. Zij zien dezelfde uitdagingen in de sector en geloven in ons model en zijn bereid met ons de uitdagingen aan te gaan.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer