Inschrijven

Ben je een arbeidsmigrant en werk je in de regio Midden of Oost Brabant? Ben je op zoek naar een meertalige huisartsenpraktijk (op dit moment Nederlands/Engels/Pools)? Sta jij achter onze missie en werkwijze? Schrijf je dan in bij Fonkelzorg International!

Register

Are you a worker-migrant and do you work in the Central or East Brabant region? Are you looking for a multilingual general practice (currently Dutch/English/Polish)? Do you support our mission and working method? Then register with Fonkelzorg International!

Zapisz się

Czy jesteś migrantem zarobkowym i pracujesz w regionie Brabancji Środkowej lub Wschodniej? Szukasz wielojęzycznej, ogólnej praktyki lekarskiej (obecnie holenderski / angielski / rumunski / hiszpanski / francuski / polski)? Czy popierasz naszą misję i metodę pracy? W takim razie zarejestruj się w Fonkelzorg International!

Let op: Na het inschrijfproces sturen we je automatisch door naar MediPrepare waar we je wat vragen gaan stellen voor een medisch basis dossier!

Note: After the registration process, we will automatically send you to MediPrepare where we will ask you some questions for a basic medical file!

Uwaga: Po procesie rejestracji automatycznie prześlemy Cię do MediPrepare, gdzie zadamy Ci kilka pytań dotyczących podstawowej dokumentacji medycznej!

Inschrijven Arbeidsmigrant

"*" geeft vereiste velden aan

DD slash MM slash JJJJ