Functieomschrijvingen

Functieomschrijving

Een huisarts is de medisch specialist waar mensen naartoe gaan met allerlei verschillende klachten, problemen en vragen over hun lichamelijke en / of psychische gezondheid. Op één dag spreekt een huisarts veel patiënten. Huisartsen moeten dus over een groot aantal ziektes en aandoeningen iets weten. Ze beslissen samen met de patiënt vervolgens wat de beste aanpak is voor het probleem waarvoor hulp gevraagd wordt: even afwachten, medicijnen gaan slikken, bloedprikken, een verwijzing naar het ziekenhuis, etc. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorgeschiedenis en leefsituatie van de patiënt.

Huisartsen werken veel en graag samen met de doktersassistenten, praktijkondersteuners, (para)medische specialisten en apotheken. Alles wat de huisarts doet, wordt na afloop van het consult opgeschreven in het elektronisch patiëntendossier, waar patiënten via het patiëntenportaal ook in kunnen kijken.

Het werk van een huisarts kan erg stressvol zijn: de contacten met de vele patiënten zijn kort, er is een hoge werkdruk en er worden steeds meer taken vanuit het ziekenhuis overgedragen aan de huisarts. Het is echter vooral een boeiend, afwisselend vak waaruit veel voldoening gehaald wordt!

Wanneer kom ik bij de huisarts?

Mensen van jong tot oud kunnen een afspraak maken bij de huisarts als ze zorgen of vragen hebben over dingen die met hun lichamelijke of psychische gezondheid te maken hebben. Een afspraak kan digitaal gemaakt worden via het patiëntenportaal of telefonisch via de doktersassistent. Soms maakt de huisarts zèlf een vervolgafspraak met een patiënt, of raadt de praktijkondersteuner iemand aan een afspraak te plannen op het spreekuur.

Werkzaamheden

 • Spreekuur houden
 • Telefonische consulten doen
 • Videobellen
 • Visites rijden
 • Kleine ingrepen (zoals hechten van wonden, spiralen plaatsen, moedervlekken weghalen)
 • Recepten uitschrijven
 • Postberichten lezen en verwerken
 • Verwijsbrieven schrijven
 • Verzoeken voor medische informatieverstrekking beantwoorden
 • Overleggen met andere zorgverleners
 • Superviseren van doktersassistenten en POH’s (praktijkondersteuners)
 • Superviseren van physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS)
 • Opleiden van AIOS (huisarts in opleiding)
 • Managementtaken
 • Administratieve taken
 • Diensten op de huisartsenpost (avonden, nachten en weekenden)

Wat voor soort afspraken kan ik maken?

Je kan een afspraak maken om langs te komen op het spreekuur van de huisarts in de praktijk. Ook een telefonisch consult of videobellen behoort tot de mogelijkheden. Soms gaan huisartsen bij mensen thuis op bezoek, bijvoorbeeld als ze heel oud zijn, ernstig ziek zijn en gaan overlijden of als er een acute en misschien wel levensbedreigende situatie is.

Hoe lang duurt een consult?

Een standaard consult duurt 10 minuten. Bij meerdere vragen of bij ingewikkelde problemen kan een dubbel consult (= 20 minuten) gepland worden. Een telefonisch consult of een videoconsult duurt 5-10 minuten, afhankelijk van de vraag.

Functieomschrijving 

De doktersassistent assisteert de huisarts in de praktijk. De assistent is vaak het eerste aanspreekpunt als je met je vraag naar de praktijk belt. De doktersassistent helpt patiënten aan de telefoon en maakt een eerste inschatting van de ernst van de klachten. Vaak kan de doktersassistent al wat eerste adviezen geven en als zij het niet vertrouwen overleggen zij met de huisarts. Zij plannen ook de afspraken in als je door de arts gezien moet worden. De doktersassistent draait ook een eigen spreekuur waar zij verschillende medisch technische handelingen verrichten. 


Werkzaamheden

 • Contact met de patiënten (telefonisch en per mail)
 • Uitstrijkjes maken
 • Bloeddruk meten
 • Wonden beoordelen
 • Hechtingen / agraves verwijderen
 • Oren uitspuiten 
 • 30 minuten metingen 
 • Holter onderzoek 
 • Stikstof behandeling
 • CRP prikken
 • Bloedprikken 

Wat voor soort afspraken kan ik maken?

Voor alle bovenstaande handelingen kunnen er afspraken gemaakt worden bij de doktersassistent. Het is mogelijk om een 5-minuten afspraak te maken voor het bloedprikken. Voor de overige handelingen wordt 10 minuten gepland. Afhankelijk van de handeling of complexiteit is eventueel een langere afspraak mogelijk.

Functieomschrijving

Een PA / VS is een zorgverlener waar mensen naartoe gaan met allerlei verschillende klachten, problemen en vragen over hun lichamelijke en / of psychische gezondheid. Op één dag spreekt een PA / VS veel patiënten; zij moeten dus over een groot aantal ziektes en aandoeningen iets weten. Vaak hebben ze vanuit hun werkverleden al een expertise of specialisatie op een bepaald werkgebied, zoals bijvoorbeeld cardiologie of MDL. Ze beslissen samen met de patiënt vervolgens wat de beste aanpak is voor het probleem waarvoor hulp gevraagd wordt: even afwachten, medicijnen gaan slikken, bloedprikken, een verwijzing naar het ziekenhuis, etc. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorgeschiedenis en leefsituatie van de patiënt. Een PA / VS heeft dus een breed en divers takenpakket en kan de huisarts daardoor op vele vlakken ondersteunen, zodat deze meer tijd over houdt voor andere bezigheden in de dagelijkse praktijk. Een huisarts zou er ook voor kunnen kiezen om hiervoor een waarnemend huisarts in te schakelen in plaats van een PA / VS. Bij Fonkelzorg hebben we hier echter bewust niet voor gekozen, omdat we waarde hechten aan vaste gezichten en korte lijntjes binnen ieder team.

Wat voor verschil zit er dan tussen de functie van PA / VS en die van huisarts? 

Hoewel de PA / VS een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben, blijft de huisarts te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van de zorg die vanuit de praktijk wordt geleverd. Daarnaast voert de huisarts meestal de regie over de complexere patiënten. Ook is een PA / VS niet bevoegd om de dood vast te stellen.

De PA / VS werken veel en graag samen met de huisartsen en doktersassistenten, praktijkondersteuners, (para)medische specialisten en apotheken. Alles wat de PA / VS doet, wordt na afloop van het consult opgeschreven in het elektronisch patiëntendossier, waar patiënten via het patiëntenportaal ook in kunnen kijken. Indien nodig superviseert de huisarts deze consulten. Uiteraard is er binnen de praktijk voor de PA / VS bij vragen altijd direct een mogelijkheid om met de een huisarts te overleggen tijdens het spreekuur.

Wanneer kom ik bij de PA / VS?

Mensen van jong tot oud kunnen een afspraak maken bij de PA / VS als ze zorgen of vragen hebben over dingen die met hun lichamelijke of psychische gezondheid te maken hebben. Een afspraak kan digitaal gemaakt worden via het patiëntenportaal of telefonisch via de doktersassistent. Soms maakt de PA / VS zèlf een vervolgafspraak met een patiënt, of raadt de praktijkondersteuner iemand aan een afspraak te plannen op het spreekuur.

Werkzaamheden

 • Spreekuur houden
 • Telefonische consulten doen
 • Videobellen
 • Visites rijden
 • Kleine ingrepen (zoals hechten van wonden, spiralen plaatsen, moedervlekken weghalen)
 • Recepten uitschrijven
 • Postberichten lezen en verwerken
 • Verwijsbrieven schrijven
 • Verzoeken voor medische informatieverstrekking beantwoorden
 • Overleggen met andere zorgverleners
 • Superviseren van doktersassistenten en POH’s (praktijkondersteuners)
 • Administratieve taken

Wat voor soort afspraken kan ik maken?

Je kan een afspraak maken om langs te komen op het spreekuur van de PA / VS in de praktijk. Ook een telefonisch consult of videobellen behoort tot de mogelijkheden. Soms gaat een PA / VS bij mensen thuis op bezoek, bijvoorbeeld als ze heel oud zijn, ernstig ziek zijn en gaan overlijden of als er een acute en misschien wel levensbedreigende situatie is.

Hoe lang duurt een consult?

Een standaard consult duurt 10 minuten. Bij meerdere vragen of bij ingewikkelde problemen kan een dubbel consult (= 20 minuten) gepland worden. Een telefonisch consult of een videoconsult duurt 5-10 minuten, afhankelijk van de vraag.

Functieomschrijving

Zit je niet lekker in je vel of heb je op een andere manier het gevoel psychische ondersteuning nodig te hebben? Dan staan de praktijkondersteuners GGZ voor je klaar om je te helpen. Bij de praktijkondersteuner GGZ ligt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig verwijzing naar de GGZ of andere hulpverlening.

Hoe kom ik bij de praktijkondersteuner GGZ?

Als je niet zo lekker in je vel zit, maak je eerst een afspraak bij de huisarts. De huisarts maakt vervolgens de inschatting of je terecht kunt bij de praktijkondersteuner GGZ of dat er misschien wat anders nodig is. 

Werkzaamheden

 • Uitdiepen van de hulpvraag en klachten
 • Signaleren van problemen en onveilige situaties
 • Opstellen en bespreken vervolgstappen 
 • Geven van voorlichting en uitleg over datgene waar je last van hebt
 • Bieden van ondersteuning en begeleiding gericht op verbeteren van het functioneren
 • Vinden van en begeleiden naar eventuele vervolg hulpverlening
 • Overbruggen van wachttijd naar andere psychische hulpverlening 
 • Werken aan terugvalpreventie en nazorg  

Hoe lang duurt een consult?

Zowel de eerste gesprekken (intakes) als vervolgconsulten duren bij onze praktijkondersteuners GGZ 30 minuten. 

Wat voor soort afspraken kan ik maken?

De consulten van de praktijkondersteuner GGZ zijn bij voorkeur face-to-face op de praktijk. Telefonische- of videoconsulten zijn indien gewenst ook mogelijk. De praktijkondersteuner GGZ komt niet bij je thuis, alleen bij hoge uitzondering en in overleg met de huisarts. Hoe vaak je bij de praktijkondersteuner GGZ komt, is afhankelijk van de aandoening en klachten die je hebt. Vaak is dit in het begin wat vaker en wordt er daarna afgebouwd. Er is geen maximaal aantal gesprekken en de begeleiding van de praktijkondersteuner GGZ wordt volledig vergoed door je zorgverzekering.

Functieomschrijving 

Als je een diagnose (of verhoogd risico op) diabetes mellitus, een verhoogde bloeddruk, 

een (mogelijk) verhoogd cholesterolgehalte (bijvoorbeeld familiair bekend), risico op of bewezen hart- en vaatziekten of (een vermoeden van) COPD / astma hebt, kom je bij de praktijkondersteuner somatiek terecht. De praktijkondersteuner somatiek heeft een medische achtergrond en ondersteunt jou bij je (chronische) aandoening. Door het opstellen van een risicoprofiel, educatie, voorlichting en advies wordt er preventieve zorg geleverd.

 

Hoe kom ik bij de praktijkondersteuner somatiek? 

 • Op advies van de huisarts kun je doorverwezen worden naar de praktijkondersteuner somatiek. 
 • Wanneer er een nieuwe diagnose gesteld is (zoals bijvoorbeeld diabetes), wordt de chronische zorg overgedragen aan de praktijkondersteuner. 
 • Bij een vermoeden van astma of COPD verwijst de huisarts naar de praktijkondersteuner zodat er een longfunctie-onderzoek uitgevoerd kan worden.
 • Wanneer je ontslagen bent van de controles voor je chronische ziekte bij de specialist in het ziekenhuis en de zorg weer geregeld mag worden bij de huisarts.
 • Wanneer er bijvoorbeeld in de familie chronische ziekten aanwezig zijn, kun je ook zelf contact opnemen om eens (preventief) een controle van je bloeddruk en / of bloed in te plannen.

Werkzaamheden 

 • Uitdiepen en in kaart brengen van de klachten en medisch verleden.  
 • Geven van voorlichting en uitleg over de aandoening.
 • Uitvoeren van lichamelijk onderzoek en medische handelingen zoals de bloeddruk en bloedsuiker meten, voetonderzoek bij mensen met diabetes en uitvoeren van longfunctietesten.
 • Uitlezen en bespreken van bloeduitslagen.
 • Begeleiden bij en instructies geven over medicatie.  
 • Bieden van leefstijlcoaching rondom onderwerpen als roken, voeding en bewegen.
 • Begeleiden bij stoppen met roken. 
 • Doorverwijzingen regelen naar en overleg met huisarts of andere zorgverleners. 

 

Hoe lang duurt een consult?

Er zijn verschillende soorten consulten. Telefonische afspraken duren vaak 10 minuten, intakegesprekken duren 30 minuten en een vervolgafspraak 20 of 30 minuten afhankelijk van het ziektebeeld. Een consult met longfunctieonderzoek duurt tussen de 40 en 60 minuten.

 

Wat voor soort afspraken kan ik maken?

De consulten van de praktijkondersteuner somatiek zijn bij voorkeur face-to-face op de praktijk. Telefonische- of videoconsulten zijn ook mogelijk. In sommige gevallen kan de praktijkondersteuner somatiek bij je thuiskomen voor de chronische zorg. Hoe vaak je bij de praktijkondersteuner somatiek komt, is afhankelijk van de aandoening en klachten die je hebt. Dit kan variëren van 1 tot 4 keer per jaar. De praktijkondersteuner somatiek heeft gemiddeld iets meer tijd dan de huisarts om samen met jou in gesprek te gaan over je aandoening, de preventie of behandeling. 

Functieomschrijving

De baliemedewerker is er om patiënten te verwelkomen in de praktijk en om praktische vragen te beantwoorden. Ze meldt je aan als je komt voor een afspraak en kan in opdracht van zorgverleners nieuwe afspraken voor je inplannen. De baliemedewerker neemt urines aan en kan overleggen met de doktersassistenten of zorgverleners. De baliemedewerker is niet medisch onderlegd. Dit betekent dat zij, als je met lichamelijke klachten naar de balie komt, niet zelf mag en kan bepalen of er een afspraak ingepland moet worden of dat er een ander medisch advies kan worden gegeven voor je klachten. In dat geval is het dus handiger als je contact opneemt via de telefoon of het patiëntenportaal.

Werkzaamheden

 • Patiënten bij aankomst in de praktijk verwelkomen en aanmelden.
 • Het aannemen van urines / ontlasting voor verder onderzoek.
 • Informatie verstrekken over de afspraken en in opdracht van een zorgverlener nieuwe afspraken plannen.
 • Het openen en verwerken van de papieren post.
 • Het verwerken van herhaalrecepten.
 • Het beantwoorden van de e-mail bij niet-medische vragen.

Wil je jezelf inschrijven bij een van onze locaties?

Ben je op zoek naar een betrokken huisarts in Uden, ‘s-Hertogenbosch of Vorstenbosch? Wil jij ook een huisarts die voldoende tijd voor jou heeft en jou voorziet van de beste zorg? Inschrijven bij een van onze huisartspraktijken is nu mogelijk!